Nezávislé expertízy

Zabýváme se zpracováním nezávislých odborných technickoekonomických a finančních posudků, stanovisek a nezávislých expertíz.

Proč expertní činnost?

Expertní činnost, expertní metoda či expertizy externích odborníků jsou užitečné v situaci, vyžadující nezávislé odborné externí posouzení projektu, např. pro účely jeho projednání s orgány státní správy.

Dalším důvodem pro využití externích odborníků je především vyloučení interních nevýhod, někdy nazývaných „profesní slepota“ (vztahová závislost, zaujatost, rutina, úzká specializace, jednorázová účast na podobné činnosti…)

Co získám?

Zpracováváme

 • studie proveditelnosti projektů,
 • dílčí expertní stanoviska (technická hodnocení, posouzení finanční proveditelnosti, socioekonomické analýzy, analýzy citlivosti, analýzy rizik a opatření pro jejich řízení, CBA Cost-Benefit Analysis…),
 • oborové analýzy.

Výstupy expertních a poradenských činností vypracujeme ve formě a rozsahu podle účelu použití (stanovisko, posudek, expertiza, oponentura) pro posouzení např. cenové nabídky, technických podmínek dodávky, zdrojů financování, finančního plánu, výběr varianty projektu nebo stanovisko k jiným dílčím aspektům modelu projektu.

Komplexní expertní činnosti zahrnují

 • evaluace projektů či celých programů podle uvedených zásad,
 • podporu řídicích, monitorovacích, kontrolních a evaluačních procesů zadavatele na podkladě procesní analýzy.

Jsme odborníci

Společnost disponuje odborníky s mezioborovým záběrem a dlouhodobými zkušenostmi zejména se zpracováním, realizací a hodnocením projektů, monitoringem a kontrolou vývoje. Máme praktické zkušenosti s projekty vznikajících společností i s projekty revitalizačními a restrukturalizačními. Disponujeme týmem s bohatými expertními, manažerskými a exekutivními zkušenostmi.

Vždy nabízíme nezávislý a objektivní, fundovaný pohled odborníka, který má zkušenosti s prací na řadě obdobných úkolů.

Kontakt

sídlo

Sídlo

 • FlareWare s.r.o.
 • Evropská 661/95
 • 160 00 Praha 6
 • Czech Republic
 • info(and)flareware-praha.cz
 • tel. +420 233 313 372
poštovní adresa

Poštovní adresa

 • Ing. Vladimír Soudný
 • FlareWare s.r.o.
 • Nikoly Tesly 1422/7
 • 160 00 Praha 6
 • Czech Republic